Alledaagse spiritualiteit

 

Wat is spiritualiteit?

Wat is spiritualiteit eigenlijk? Spiritualiteit is een geestelijke levenshouding. Het heeft in de breedste zin te maken met zaken die de geest betreffen en onstoffelijk zijn. Spiritualiteit is afgeleid van het Latijnse woord 'spiritus', dat adem, leven en geest betekent.

 

Wanneer over spiritualiteit wordt gesproken, gaat het vaak over bovennatuurlijke krachten, religie of over een bijzondere persoonlijke innerlijke ervaring. Het lijkt iets zweverigs te zijn, maar in feite is het heel natuurlijk. Je hebt immers een geestelijk 'lichaam', waar je je afhankelijk van de hoogte van je bewustzijnsniveau meer bewust van bent. Het gaat over de ziel, of het innerlijke zijn, dat zijn oorsprong in het goddelijke heeft en wat met de zintuigen van je fysieke lichaam niet waar te nemen is. Spiritualiteit heeft te maken met het boven het 'alledaagse' verheven zijn, een ervaring die je boven de 'gewone werkelijkheid' uittilt.

 

Religie en ontkerkelijking

In veel culturen in de wereld speelt religie een belangrijke spirituele rol. Door de ontkerkelijking gaan mensen op zoek naar andere wegen om hun behoefte aan spiritualiteit te bevredigen. Vaak zijn we, bewust of onbewust, op zoek naar het gevoel van innerlijke vrede en geluk. Ook willen we antwoorden op vragen als: “Waarom zijn we op aarde? ”, “Wat gebeurt er als we dood gaan?” en “Wat is de zin van het leven?”.

 

Spirituele verlichting

Het kan zijn dat je de behoefte voelt een pad naar spirituele verlichting te volgen. Met spirituele verlichting wordt de staat van bewustzijn bedoeld waarin je oneindige vreugde, liefde, licht en eenheid ervaart. Er zijn vele paden die je naar de verlichting leiden. Voorbeelden zijn: het edele achtvoudige pad van het Boeddhisme, tantra, yoga, Reiki, meditatie of bijvoorbeeld door te werken met opgestegen meesters (zoals bijvoorbeeld Jezus, Maria en Maria Magdalena). Een cursus in wonderen is ook een pad naar verlichting, waarbij Jezus of de Heilige Geest (je goddelijke stem) je innerlijke leraar is.

 

Spiritualiteit in het dagelijks leven

Maar hoe kan je nu spiritualiteit toepassen in je dagelijks leven, in de praktijk van alle dag? Hoe zie en ervaar je een 'goddelijke' staat van vrede en geluk in het alledaagse leven?

 

Verander je manier van kijken

Een manier om dit te ervaren is om je kijk op de wereld en de mensen en dingen om je heen bewust te veranderen. Zie het goede in de ander en de wereld om je heen. Kijk vanuit liefde en zie het goddelijke in mensen, dieren, bloemen, planten en in de dingen die je eet en drinkt. Ook bij het zien van kunst of bij het horen van bepaalde muziek kan je een 'goddelijkheid' ervaren. Zie de onschuld en bewonder het mooie om je heen en bedenk dat we in wezen, op het niveau van de Geest, allemaal één zijn. We zijn met elkaar verbonden vanuit liefde. Vergeet niet om ook met liefde naar jezelf te kijken en het 'goddelijke' en onschuldige in jezelf te zien.

 

Mocht je het lastig vinden, omdat je veel negatieve overtuigingen hebt over de ander en jezelf, probeer daar dan langs te kijken. Focus je op het goede, de liefde en de onschuld en neem je negatieve gedachten niet zo serieus. Deze gedachten mogen er wel zijn, alleen ze hoeven het positieve beeld van de ander niet te beïnvloeden. Visualiseer bijvoorbeeld dat je langs deze wolken naar het licht in de ander kijkt.

 

Persoonlijke band met God aangaan

Wat ook heel waardevol is, is om een persoonlijke band met God aan te gaan. Je hoeft hiervoor niet naar de Kerk te gaan en je aan te sluiten bij een religieuze gemeenschap. Het gaat uiteindelijk om het persoonlijke contact dat je met God, met Liefde hebt. God staat voor volmaakte eenheid, het vormloze, abstracte liefdevolle Zijn waar wij deel van uitmaken. Andere woorden voor deze volmaakte eenheid zijn Hemel en Christus. Omdat bij veel mensen het woord God weerstand oproept, worden door spiritueel leraren vaak ook benamingen gebruikt als de Bron, het Al, het Geheel of het Universum. Op deze manier kunnen ze met hun boodschap meer mensen bereiken. Op zich maakt het niet uit welk woord je gebruikt, een woord is immers slechts een symbool om iets mee aan te duiden.

 

Door te bidden kun je een persoonlijke band met God, met de Liefde, aangaan. Zie het niet als een smeekbede, waarin je uitgaat van gemis en tekorten, maar zie het als een erkenning dat je deel bent van de volmaakte eenheid, van onvoorwaardelijke liefde. In een gebed doe je als het ware een stap opzij en laat je alles los wat je denkt nodig te hebben. Waar je bijvoorbeeld wel om kunt vragen zijn de dingen die je in werkelijkheid al ontvangen hebt, zoals liefde, vrede, vreugde en vrijheid. En als je dit niet zo herkent, dan kan je God ook vragen of hij je wil helpen om in te zien dat je deel uitmaakt van deze volmaakte liefdevolle eenheid. 

 

Wanneer je geregeld bidt, word je je steeds meer bewust van je intuïtie, je innerlijk weten, je goddelijke stem. Je zal er vervolgens beter naar gaan luisteren, waardoor je vertrouwen in jezelf versterkt wordt. Ook zal je meer liefde in je leven ervaren en voel je je minder alleen.

 

Mediteren

Een andere manier om spiritualiteit te ervaren in het dagelijks leven is door te mediteren. Met meditatie breng je je denkgeest tot rust. Je kan op verschillende manieren mediteren. Bijvoorbeeld door je te focussen op een object, zoals een vaas met bloemen. Als je er lang naar kijkt, dan kan je op den duur het gevoel hebben ermee samen te vallen. Een andere manier is, om met gesloten ogen iets te visualiseren en daar op te focussen. Je kan kijken naar de zon, en alle gedachten die door je hoofd gaan, zie je als wolken. Je laat de wolken gewoon voortbewegen, terwijl je jezelf blijft focussen op het licht. Als mediteren nieuw voor je is en/of je bent snel afgeleid, dan kan het helpen om van geleide meditaties gebruik te maken. Je luistert dan naar geluiden of teksten die worden uitgesproken door een ander. Dit helpt je om te focussen op je ademhaling en op bepaalde onderwerpen die genoemd worden. Je kan ook op andere manieren in een rustige, ontspannen en meditatieve staat komen. Bijvoorbeeld door te wandelen, fietsen of door naar muziek te luisteren en hierin helemaal op te gaan. Het is fijn om jezelf door een vorm van meditatie rust te geven, zeker in de drukte van alledag.

 

Zelfbewustwording en zelfliefde

Waar het bij spiritualiteit uiteindelijk om gaat, is om te leren wie je in wezen al bent, maar waar je je nog niet bewust van was. Het is hierbij belangrijk om trouw te blijven aan jezelf. Wees eerlijk naar jezelf en hou van jezelf. Kijk zonder oordeel en vanuit liefde, naar jezelf en naar alles en iedereen om je heen. Ervaar de liefde, dat wat je bent en waarmee je met anderen bent verbonden!

 

Veel plezier en succes op je spirituele pad. Verrijk je leven!

 


Believe in God, in love and in yourself!

Lisette Marianne