Privacyverklaring Geluk4all

 

Geluk4all vindt het belangrijk om de gegevens van haar cliënten en zakelijke relaties te beschermen. Uw gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd conform de eisen die door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden gesteld.

Verwerken van persoonsgegevens

Wanneer u de website bezoekt, een contactformulier invult, een email stuurt en/of gebruik maakt van onze producten of diensten, dan worden uw persoonsgegevens verwerkt. Het betreft de volgende gegevens: NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, IP-adres (het internetadres vanaf waar de website is bezocht). Ook gespreksverslagen en bij de coaching gemaakte opdrachten kunnen er deel van uitmaken.

 

Gebruik van de gegevens

De gegevens worden gebruikt om contact met u te kunnen opnemen, om producten en diensten te kunnen leveren en om u te informeren over nieuwe producten en diensten.

De inhoud van de gespreksverslagen en andere documenten die betrekking hebben op het coachen zullen niet worden gedeeld met anderen, tenzij u hiervoor toestemming heeft gegeven.

De algemene gegevens zullen alleen worden verstrekt aan derden voor zover deze nodig zijn om de producten of diensten te kunnen leveren en de gemaakte afspraken na te kunnen komen. Denk hierbij aan de contacten met:

  • boekhouder en belastingadviseur, vanwege verwerking van facturen met adresgegevens;
  • de bank, om de betalingen te verwerken;
  • websitebeheerder, voor de opslag van gegevens uit contactformulieren.

Geluk4all heeft hiermee afspraken gemaakt om te zorgen voor beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Bewaren van de gegevens

De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig om de diensten/ producten te kunnen leveren. Om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen is Geluk4all echter wel verplicht om de administratie, inclusief de facturen (met adresgegevens) zeven jaar te bewaren.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te laten verwijderen. U kunt hiervoor een verzoek indienen door een mail te sturen naar: info@geluk4all.nl. Geluk4all zal zo snel mogelijk reageren. U ontvangt uiterlijk binnen een maand een reactie. Ook als u vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring heeft of wanneer u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u een bericht sturen naar: info@geluk4all.nl. Geluk4all zal er alles aan doen om er samen uit te komen. Mocht u desondanks niet tevreden zijn, dan kunt u contact opnemen de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 11-1-2021. Geluk4all behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De meeste recente privacyverklaring kunt u vinden op de website van Geluk4all. We raden u daarom aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.