Een cursus in wonderen

 

Wat is 'Een cursus in wonderen'?

'Een cursus in wonderen' is een boek voor zelfstudie, dat je leidt op een pad naar innerlijke vrede en geluk. Liefde, vrede, geluk en kracht, het zit allemaal in jezelf en kan daar worden gevonden en niet in de wereld om je heen!

 

De 'Cursus in wonderen' werd doorgeven aan Dr. Helen Schucman, een Amerikaanse onderzoekspsychologe, die de stem van Jezus hoorde. Haar collega Dr. William Thetford heeft geholpen met uitwerken en redigeren. Voor grote spiritueel leiders als Eckhart Tolle, Gary Renard, Marianne Williamson, Gabrielle Bernstein en Deepak Chopra is het een belangrijke inspiratiebron. Ook personen als Wayne Dyer en Louise Hay hebben de cursus als inspiratiebron gebruikt.

 

Het boek bestaat uit een theorie en praktijkdeel. In het werkboek staat voor elke dag een les. Om de lessen goed te doen, is het van belang dat je je de inhoud van de theorie ook eigen maakt. De lastige situaties die je in het dagelijks leven tegen komt zijn je leerschool. Het is een spiritueel pad waarbij het niet de bedoeling is dat je je terugtrekt uit de samenleving, maar juist dat je er onderdeel van uitmaakt, midden in het leven staat en ervaringen opdoet.

 

Kiezen tussen angst en liefde

Vanuit de Cursus wordt aangegeven dat je in de basis twee emoties kunt ervaren: angst en liefde. Liefde is je kern, je ware zelf. De liefde is bestendig en veranderd niet. Angst is wel wisselvallig en kent verschillende vormen, zoals bijvoorbeeld schuld, boosheid, jaloezie en verdriet.

 

De Cursus leert je hoe je kan kiezen voor liefde in plaats van angst. Een belangrijk principe hierbij is vergeving en het leren om niet te oordelen, zodat je je weer kan verbinden met anderen, met jezelf, met de liefde en met God.

 

Dit bereik je door je gedachten te trainen om door de illusie van afscheiding en de gedachten van het ego heen te kijken. De wereld waar we in leven is een illusie, een soort droom. We denken dat we afgescheiden zijn van de liefde van God, maar dat is niet waar. We denken dat de op angst gebaseerde gedachten van het ego en de oordelen die we over anderen en onszelf hebben waar zijn, maar ook deze zijn een illusie. Als je dit leert inzien en niet meer zoveel waarde hecht aan deze gedachten, dan sta je meer open om liefde, en de daarbij behorende positieve en zachtaardige gedachten van de Heilige Geest te ontvangen. De Heilige Geest is je innerlijk weten, je intuïtie, de stem namens God. De Cursus leidt je tot een ervaring die niet in de wereld kan worden gevonden, maar in de manier waarop je naar de wereld kijkt. De verandering komt van binnenuit. Liefde, vrede, geluk en kracht, vind je in jezelf en niet in de wereld om je heen.

 

In de praktijk

Het principe is dat je in de lastige situaties die je tegenkomt oefeningen in vergeving doet. In de Cursus leer je dat je door een bepaalde manier van vergeven het ego ongedaan kan maken. Het is een ander soort vergeven dan waar de meeste mensen aan denken bij dit woord. Over het algemeen wordt met vergeven aangeduid, dat je niet meer boos bent op iemand die iets vervelends of kwaads heeft gedaan. Je hebt hem vergeven. Hierbij ga je er dus vanuit dat hij ergens schuldig van is en dat dit waar is. Maar volgens dit principe is de wereld van het ego, met zijn op angst en schuld gebaseerde projecties niet de werkelijke wereld. Bij de vergeving die je in de Cursus leert, zie je in dat wat de ander jou heeft aangedaan helemaal niet heeft plaatsgevonden. De ander is nergens schuldig aan. Dat waar je de ander van beschuldigde had te maken met een projectie van iets uit je eigen denkgeest. Een negatieve gedachte die jij over jezelf hebt. Ook die gedachte over jezelf berust overigens niet op waarheid. In werkelijkheid ben je namelijk onschuldig en één en al liefde. Net als de ander. De gedachten van het ego zitten je alleen in de weg om dit te kunnen ervaren. Door vergevingsoefeningen te doen, zullen deze ego-gedachten steeds minder invloed op je hebben en worden ze vervangen door de liefdevolle en positieve gedachten van de Heilige Geest.

 

Waar vind je de liefde?

Over het zoeken naar liefde zegt de Cursus dat het niet de bedoeling is dat je op zoek gaat naar liefde buiten jezelf. Dit is gedoemd te mislukken. De liefde bevindt zich namelijk in onszelf, we zijn het al. Wat we alleen maar hoeven te doen is de blokkades weg te nemen die we voor liefde geplaatst hebben. Dat is waar het om draait. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan. We zijn namelijk vooral gericht op de wereld buiten ons. En zoeken liefde en geluk buiten onszelf. We willen een mooi huis, nieuwe auto, leuke vakantie en ook heel graag een vriend of vriendin die ons heel veel liefde geeft. We hebben vaak het idee dat een partner ons dingen kan geven die we zelf niet hebben en gaan er hierbij dus eigenlijk vanuit dat we zelf niet compleet en gelukkig zijn. De substituten voor God’s liefde noemt de Cursus ook wel surrogaten of afgoden (idols). In de Cursus staat: “Zoek niet buiten jezelf. Want al je pijn komt simpelweg voort uit een vruchteloze speurtocht naar wat je wilt, waarbij je hardnekkig volhoudt te weten waar dat te vinden is. En wat als het daar niet is? Wil je liever gelijk hebben of gelukkig zijn? Wees blij dat jou gezegd is waar het geluk woont, en zoek niet langer elders (T.29. VII.1:6-10)”

 

Een andere kijk op de wereld

De Cursus is een prachtig stuk metafysica, dat uitnodigt om de manier waarop je naar de wereld kijkt om te draaien. Het is een hele uitdaging om het te lezen en te begrijpen, maar wanneer je de oefeningen uit het werkboek er ook bij doet, wordt je kennis, inzicht en gevoel van vrede en geluk steeds verder verbeterd.

 

Met onderstaande zinnen begint een Cursus in Wonderen. Deze wijze woorden zetten zeker aan tot nadenken. Het is een leerzaam en bijzonder waardevol boek, een belangrijke stap op weg naar een leven in vrede en geluk!

 

Niets werkelijks kan bedreigd worden.

Niets onwerkelijks bestaat.

Hierin ligt de vrede van God.